Πιστοποιήσεις

Η μονάδα παραγωγής μας στο Γαλατά, ως πρότυπη μονάδα παραδοσιακής αλλαντοποιίας, εφαρμόζει σε όλα τα στάδια παραγωγής σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO14001:2004.

bullet_line

Δείτε το φυλλάδιό μας!

Copyright 2023 © Αλλαντικά Κασσάκη - Όροι Χρήσης - Προστασία Δεδομένων
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ
E-food